Bine ați venit la YLS Moldova!

Programul de schimb de experiență în domeniul sportului „YLS Moldova 2019” acceptă în prezent cereri de aplicare!

Vreți să deveniți lider în comunitatea dvs.? Doriți să aflați mai multe despre oamenii, cultura și tradițiile unei alte țări? Vă place sportul? Dacă da, atunci ar trebui să aplicați la viitorul shimb de experiență YLS în domeniul sportului între Moldova și SUA!

Informații despre programul de schimb de experiență reciproc YLS Moldova-SUA din 2019:

CÂND: 5-15 octombrie 2019

UNDE: Boston, Massachusetts

CINE: Tineri moldoveni jucători de fotbal american (băieți de 15-18 ani), antrenori, precum și jucătoare tinere de fotbal european (fete de 16-18 ani) și antrenori.

PROGRAMUL YLS ESTE FINANȚAT DE: Biroul pentru Educație și Cultură al Departamentului de Stat al SUA (Secția Diplomație Sportivă).

PROGRAMUL YLS ESTE ORGANIZAT DE: PH International, Waitsfield, Vermont; Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova.

În octombrie 2019, un grup selectat de tinere jucătoare de fotbal european și tineri jucători de fotbal american, precum și antrenori din Moldova vor călători în Statele Unite pentru zece zile, unde vor participa la un program de leadership prin sport.

În primăvara anului 2020, un grup selectat de sportivi americani (tineri și antrenori) vor călători în Moldova pentru a participa la un program de 10 zile de leadership reciproc cu omologii lor din Moldova.

Programul YLS acoperă toate costurile participanților, inclusiv călătoriile internaționale, transportul la locul schimbului de experiență, cazarea și mesele din S.U.A.

Cum să aplici?

 • Pentru a aplica la YLS, vă rugăm să completați online formularul de aplicare, făcând click pe butonul de mai jos și creând un cont „login”.
 • Aplicațiile incomplete sau care depășesc termenul de depunere nu vor fi luate în considerare.
 • Aplicațiile vor fi analizate de o comisie de selecție, iar finaliștii vor fi anunțați până la sfârșitul lunii august 2019.

Termenul limită de depunere a cererii: 1 September 2019, ora 23:59 standardului estic (EST)

Întrebările pot fi trimise la adresa de E-mail: ylsp@ph-int.org

 

Спортивная Обменная Программа YLS Молдова 2019 принимает заявки!

Вы заинтересованы в том, чтобы стать лидером в своем сообществе? Хотите узнать больше о людях, культуре и традициях другой страны? Вы любите спорт? Если да, то вы должны подать заявку на участие в спортивной обменной программе YLS между Молдовой и США!

Более подробная информация о программе YLS Молдова / США:

КОГДА: 5-15 октября 2019 г.

ГДЕ: Бостон, Массачусетс

КТО: игроки команд по американскому футболу (16-18 лет), тренеры

девушки-футболистки  (15-18 лет) и тренеры (не американский футбол)

Программа YLS финансируется: Бюро Государственного Департамента США по Вопросам Образования и Культуры (ECA) / Отдел Спортивной Дипломатии.

Программа YLS Проводится: PH International, Waitsfield, VT; Посольство США в Молдове.

В октябре 2019 года группа спортсменок-футболисток и игроков в американский футбол, а также их тренеров из Молдовы отправится в США на десять дней, где они примут участие в молодежной обменной спортивной программе посвященной развитию лидерских качеств.

Весной 2020 года группа американских спортсменов (молодежь и тренеры) отправится в Молдову, чтобы принять участие в десятидневной программе по обмену опытом со своими сверстниками из Молдовы.

Программа YLS покрывает все расходы участников, включая международные поездки, наземный транспорт, проживание и питание в США.

Как подать заявку

 • Чтобы подать заявку на программу YLS, пожалуйста, заполните онлайн-форму заявки, нажав кнопку ниже и создав «логин».
 • Неполные или поздние заявки не будут рассматриваться.
 • Заявки будут рассмотрены отборочной комиссией, а финалисты будут объявлены в конце августа 2019 года.

Срок подачи заявок: 1 Сентября 2019 г. 23:59 по восточному  времени  США (EST)

Вопросы могут быть отправлены на ylsp@ph-int.org

 

Welcome to the YLS Program with Moldova!

YLS 2019 Moldova is currently accepting applications!

Are you interested in becoming a leader in your community? Do you want to learn more about the people, culture, and traditions of another country? Do you love sports? If yes, then you should apply to be a YLS participant in our upcoming Moldova/U.S. exchange program!

 

More information about the 2019 YLS Moldova/U.S. two-way exchange:

 

WHEN: October 5-15, 2019

WHERE: Boston, MA

WHO: Moldovan youth American Football players (15-18 years old), coaches, youth female soccer players (ages 16-18) and coaches.

YLS PROGRAM IS FUNDED BY:  U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA)/Sports Diplomacy Division.

YLS PROGRAM IS ORGANIZED BY: PH International, Waitsfield, VT; U.S. Embassy in Molodova.

 • In October of 2019, a selected group of youth female soccer players, American football players and coaches from Moldova will travel to the U.S. for ten days, where they will participate in a leadership through sports program.
 • In the spring of 2020, a selected group of American athletes (youth and coaches) will travel to Moldova to participate in a ten day, reciprocal leadership program with their peers from Moldova.​
 • YLS program covers all participant costs, including international travel, ground transportation, lodging, and meals in the U.S.

How to Apply:

 • To apply for YLS, please, fill out the online application form by clicking the button below and creating a “login.” ​
 • Incomplete or late applications will not be considered.
 • Applications will be reviewed by a selection committee and finalists will be announced by the end of August 2019.

Application deadline:  September 1, 2019  11:59pm Eastern Standard Time (EST)

Questions may be submitted to ylsp@ph-int.org

 

 

 


Our partners:
        
 
© YLS Program  2019